Schody

Historie

Současnost

Společnost Boxbeton s.r.o. byla založena v roce 1997 a již od počátku se orientovala na dva základní směry své produkce:

  • vývoj a výroba vlastních produktů z oblasti malé městské architektury
  • rychlá a flexibilní výroba betonových prefabrikovaných výrobků dle zadání zákazníka
  • K oběma směrům produkce neodmyslitelně patří soubor dalších technických a instalačních služeb.

Cílem společnosti Boxbeton není primárně extenzivní rozvoj – na prvním místě je kvalita a spolehlivost dodávek jako základních atributů dlouhodobě výhodné spolupráce se stálými odběrateli a obchodními partnery.

Kvalita je v rámci veškerých výrobních procesů garantována těsnou spoluprací s akreditovanou zkušební laboratoří – Technickým a zkušebním ústavem stavebních hmot v Č. Budějovicích (TAZUS s.p.). Společnost však již pracuje na implementaci vlastního systému řízení kvality dle ISO 9001. Firma se od počátku své působnosti na trhu soustřeďovala na kompletaci výrobních technologií a produkční základny s cílem velice flexibilně reagovat na požadavky zákazníků a reagovat na měnící se trendy. Tato výrobní základna je tvořena z těchto základních segmentů:

  • technologie odlévání betonu do forem
  • zámečnický provoz
  • truhlářský provoz

Tyto provozy komplexně pokrývají požadavky širokého výrobního sortimentu společnosti. Souběžně se firma soustřeďuje na budování stabilního realizačního týmu, jehož rozvoj chápe vedení jako nezbytnou podmínku stabilních kvalitativních parametrů výroby. Důkazem spolehlivosti a kvality služeb společnosti je skutečnost, že byla v druhé polovině devadesátých let oslovena renomovanou designerskou kanceláří VEMTO CZ, v oblasti výroby dětských horolezeckých stěn. Tým společnosti Boxbeton zajistil komplexně vývoj výrobní technologie těchto kvalitativně náročných výrobků a tato dlouhodobá, vzájemně výhodná spolupráce vyústila v řadu velice zajímavých referenčních instalací (viz. oddíl reference). Spolehlivost a cenová výhodnost služeb umožnila společnosti dlouhodobě umísťovat až 80 % objemu své výroby na náročné trhy původních zemí EU, především na německý a rakouský trh. Zde společnost dlouhodobě spolupracuje s řadou stálých odběratelů a úspěšně realizuje zakázky i pro konkrétní koncové zákazníky.

V důsledku stále rostoucích objemů a náročnosti výroby vedení společnosti přistoupilo k výstavbě vlastních rozsáhlých výrobních kapacit, které jí od podzimu 2008 umožňují další rozvoj kvality a pestrosti nabízeného sortimentu.

o nás

Specialisté na kreativní a inovativní výrobky z betonu

Na trhu působíme již déle jak 25 let a po celou dobu usilujeme, aby beton nebyl jen šedým a hrubým materiálem. Naopak se snažíme plnit přání architektů a výrábět zcela atypické a netradiční betonové výrobky. Rádi splníme i všechny vaše představy a přání ve formě kreativních betonových prvků.

Vytvoříme originál z betonu
dle vaší poptávky.

Kontaktujte nás