Velkoformátová dlažba

 1. FORMÁTY je možno volit libovolné (čtverec, obdélník i nepravidelný úhelník)
  dle architektonického návrhu s tím, že nejmenší plocha jedné dlaždice
  je vždy rovna nebo větší jak 0,5m2!

 2. TLOUŠŤKA desek je libovolně volitelná v rozsahu 6,0-25,0cm,
  ale zde je rozhodující předpokládané zatížení po pokládce.
 3. ARMOVÁNÍ je provedeno vždy v základní standartní úrovni
  předpokládaného zatížení. Při dodání technických podkladů je možno
  vyrobit dlažbu se zvýšenou úrovní armování pro vyšší zatížení dlažby.
 4. HRANY desek je možno volit z těchto možností:
  – jemné zkosení cca 2mm

  – malé zkosení cca 4mm

  – střední zkosení cca 7mm

  – velké zkosení cca 10mm

  Je možné též zvolit oblou hranu s rádiusem 20mm.
 5. BETON dlažby má třídu C30/37 XF4.
  Standardně je z hlediska barevnosti používán klasický šedý cement. Dále je pro výrobu možná volba bílého cementu – při požadavku hodně světlého až bílého provedení.
  V případě barevného provedení je možno vybírat ze vzorníku barev (viz. barvy Bayferrox).
 6. MONTÁŽ dlažby se provádí pomocí vakuového přísavného zařízení a proto není nutná na horní ploše desek přítomnost manipulačních závitů či manipulačních ok.
 7. ZÁKLADNÍ ROZMĚR velkoplošné dlažby
Velkoformátová dlažba

Velkoformátová dlažba

Délka [cm]Šířka [cm]Tloušťka [cm]Váha [kg]
1001006145
1001008190
10010010240
10010012285
10010015350
10010018430
10010020475
10010025595